Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΟΥΜ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

διαθήκη μου

ντισταθετε
σ
᾿ ατν πο χτίζει να μικρ σπιτάκι
κα
λέει: καλ εμαι δ.
ντισταθετε σ᾿ ατν πο γύρισε πάλι στ σπίτι 
κα
λέει: Δόξα σοι Θεός.
ντισταθετε
στ
ν περσικ τάπητα τν πoλυκατοικιν 
στ
ν κοντ νθρωπο το γραφείου
στ
ν ταιρεία εσαγωγα- ξαγωγαί
στ
ν κρατικ κπαίδευση
στ
φόρο
σ
μένα κόμα πο σς στορ.
ντισταθετε
σ
᾿ ατν πο χαιρετάει π᾿ τν ξέδρα ρες 
τέλειωτες τς παρελάσεις
σ
᾿ ατ τν γονη κυρία πο μοιράζει 
ντυπα γίων λίβανον κα σμύρναν
σ
μένα κόμα πο σς στορ.
ντισταθετε πάλι σ᾿ λους ατος πο λέγονται 
μεγάλοι
στ
ν πρόεδρο το φετείου ντισταθετε
στ
ς μουσικς τ τούμπανα κα τς παράτες
σ
᾿ λα τ᾿ νώτερα συνέδρια πο φλυαρονε 
πίνουν καφέδες σύνεδροι συμβουλατόροι
σ᾿ λους πο γράφουν λόγους γι τν ποχ 
δίπλα στ
χειμωνιάτικη θερμάστρα
στς κολακεες τς εχς τς τόσες ποκλίσεις 
π γραφιάδες κα δειλος γι τ σοφ 
ρχηγό τους.
ντισταθετε στς πηρεσίες τν λλοδαπν 
κα
διαβατηρίων
στ
ς φοβερς σημαες τν κρατν κα τ 
διπλωματία
στ
ργοστάσια πολεμικν λν
σ
᾿ ατος πο λένε λυρισμ τ ραα λόγια 
στ
θούρια
στ
γλυκερ τραγούδια μ τος θρήνους 
στο
ς θεατς
στ
ν νεμο
σ
᾿ λους τος διάφορους κα τος σοφος 
στο
ς λλους πο κάνουνε τ φίλο σας
ς κα σ μένα, σ μένα κόμα πο σς στορ 
ντισταθετε.
Τότε μπορε βέβαιοι ν περάσουμε πρς τν 
λευθερία.( Επιλογή του Οδ. Σκουτέρη)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου